среда, 4. март 2015.

Еколошки услови - утицај земљишта на успевање леске

Леска може да успева на различитим типовима земљишта као и на различитим надморским висинама, па се тако може видети и на висинама преко 1500 метара.
Добро успева на плодним хумусним земљиштима где је за раст и развој леске довољно преко 3% хумуса.
Такође може добро да успева и на сиромашним скелетним земљиштима, силикатне и карбонатне реакције. Карбонатно земљиште је потребно због формирања плодова. За обилније приносе и рентабилнију производњу најпогоднија су дубока плодна земљишта са добрим ваздушним и водним режимом.
Добри резултати се не постижу на каменитим и сувим земљиштима где нема вегетативног прираста и врло мало формирања репродуктивних органа.
Леска не подноси јако кисела земљишта и боље успева на земљишту при вредности pH од  6 до 8.
Оно што је битно знати је да леска не подноси мочварна земљишта а да земљиште треба бити такво да омогући равномеран развој корена у ширину и дубину.